Loading

İhtarname Hazırlanması ve Çekilmesi

İhtarname Hazırlanması Ve Çekilmesi için öncelikle tanım yapalım.İhtarname noter kanununun düzenlediği 98. maddesine göre Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun,sözleşme,örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlere ihtarname veya ihbarname denir.Halk dilinde resmi uyarı yazısı olarak da adlandırılır.

İHTARNAME NASIL ÇEKİLİR?

İhtarname noter aracılığıyla gönderilir.İhtarnamenin hukuki olabilmesi için yasaya uygun olması gerekmektedir.İhtarnamenin çekilebilmesi için sözleşmede konulan ödeme zamanının geçmesi gerekmektedir.Alacaklı olan kişi muhatabına ihtarname çekmezse alacağına faiz işlenmemektedir. Muhakkak bildirmesi gerekir.İhtarnameyi noter aracılığıyla tebliğ ettirmek gerekir.Tebliğ edilmeyen ihtarnameler geçersiz sayılır.

İHTARNAME KİME ÇEKİLİR

İhtarname yapılan bir sözleşmede ödeme tarihine konulan meblağın muhatabına ,ödeme zamanı geçmiş ve ödeme yapılmamışsa uyarı vermek amacıyla çekilir.Yani borcu olup borcunun ödeme zamanını geçirmiş kimseye çekilir.

AVUKATSIZ İHTARNAME ÇEKİLİR Mİ?

Avukat aracılığıyla ihtarname çekmek zorunlu değildir.Kişi kendi başına notere gidip de işlemini yapabilir.Lakin doğru olan bir avukat yardımıyla ihtarname çekmektir.İhtarname çekerken gerekli hususların dikkate alınması oldukça önemlidir.Haklı iken haksız duruma düşülebilir.

İHTARNAMEDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

İhtarname çekilirken sözleşmede yer alan maddeler dışında talepte bulunulmamalıdır.İhtarnamenin yasaya uygun şekilde hazırlanması gerekir.Ödeme zamanı gelmeden ihtarname çekilmemelidir. Çünkü çekilen bu ihtarname hukuken geçersizdir.

İhtarname ile muhatabın temerrüde düşürülmesi için 7201 sayılı tebligat kanunu ve bağlı tüzüğe göre usulüne uygun şekilde tebliğ edilmesi gerekir.İhtarname çektikten 1 ay sonra elinizdeki ihtarnameyi götürerek arkasına tebliğ şerhini yazdırınız.Diğer türlü geçersiz sayılır.

İHTARNAME NEREDEN ÇEKİLİR?

İhtarname mümkünse hakların zayi olmaması için noter aracılığıyla çekilmelidir.Lakin bu mecburi değildir.Ptt kanalıyla APS ya da iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.Eğer maddi imkan varsa en güvenilir ve ihtarname ispatı için noter aracılığıyla çekmek gerekir.

İHTARNAME NOTERDEN OLMAK ZORUNDA MI?

İhtarname noter aracılığıyla çekilmek zorunda değildir.Lakin bunun önemi oldukça fazladır.Hakların zayi olmaması için noter tarafından çekilen ihtarname daha güvenilir ve kesindir. Ptt kanalıyla , APS veya iadeli taahhütlü olarak da çekilir.

HERKES İHTARNAME ÇEKEBİLİR Mİ?

İhtarname çekmenin amacı alacaklının borçluya borcu ödemesinin zamanının geçtiğini ve ödemesi gerektiğini hatırlatan bir hukuki metindir.Bu sebeple alacağı olan herkes ihtarname çekebilir.Alacaklının ,borçluya olan hatırlatması önemli bir niteliktir.Bununda en sağlıklı yolu noter aracılığıyla bildirilmesidir.Alacaklılar, borçlular, işveren ,işçi, kiracı ve ev sahibi gibi kişiler ihtarname çekebilir.

İŞ YERİNE İHTARNAME NASIL ÇEKİLİR?

Alacak verecek davalarında ,iş davalarında,karşılıklı ihtilaflarda ve bu anlaşmazlıkların hukuksal boyutlara ulaşması durumunda ihtarname çekilir.İhtarname çekecek kişinin adına yazılmış olabilir.İhtarnameler avukat adına da yazılmış olabilir.İhtarnamede bazı koşullar olması şarttır.İhtar çeken kişinin adı ,tc kimlik numarası,avukatın ismi, ihtar çekilecek kişinin ismi,ihtar edilen adres,ihtarın içeriği,ihtar edilen kişinin avukatı yazılmalıdır.

Her konu için çekilen ihtarname farklı olmaktadır. Ve bu sebeple ayrıntılı ve düzgünce yazılmalıdır. Bununda en sağlıklı yolu bir avukat aracılığıyla noter tarafından yapılmasıdır.Kişinin yazdığı ihtarname de eksiklerin olması dava sürecini uzatabilir. Ve zararlara uğratabilir.Bu sebeple avukat yardımı olması daha sağlıklı bir durumdur.

İhtarnamenin yazım ücreti olayın içeriğine göre değişmektedir.İhtarnamede hukuki araştırma gerektirdiği durumlarda ücret miktarının artması söz konusu olabilir.

İhtarnamenin içeriğinde bulunması gereken gerekli unsurlar şu şekildedir;

  • İhtar ve ihbar konusunu içerikte bulunması
  • İstemde bulunan kişinin adı,soy adı ve açık adreslerinin bulunması
  • İstemde bulunanın imzası gerekir
  • Tebliğ şerhi,noterin imzası, mührü ve attığı tarih içerikte bulunması

KİRACIYA İHTARNAME NASIL ÇEKİLİR?

Kira ödemesini geciktiren kiracılar için , ev sahibin iki hakkı ortaya çıkıyor. İlki noter aracılığıyla 1.ihtarname çekilmesi.Çekilen bu ihtarname ile birlikte kirasını ödemeyen kiracıya 30 günlük bir süre veriliyor.

Söz konusu sürenin sona ermesiyle birlikte 2.haklı ihtarname çekilir.Bu iki ihtarın çekilmesi ardından ev sahibine tahliye davası açma hakkı tanınıyor.

Diğer bir yol ise icra dairesinden ihtarlı ödeme emri göndermek, gönderilen ödeme emri ile 30 gün içerisinde kiracı kira borcunu ödemezse ev sahibinin haciz ve tahliye hakkı ortaya çıkıyor.

BORÇLUYA İHTARNAME NASIL ÇEKİLİR?

İhtarname dediğimiz şey zaten borçluya çekilen bir uyarı metnidir.Bu uyarı metni kanunların uyarladığı şekil şartlara uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Noter aracılığıyla çekilmesi en doğru yoldur. Lakin bu yol dışında da mektup,faks,mail,telgraf gibi çeşitli aletlerle borçluya bildirilebilir.Bazı durumlarda borçlu gönderilen ihtarnamenin ptt kanalıyla aps ya da iadeli taahhütlü olarak gönderildiği zarfın içinin boş olduğunu iddia etmektedir.Bu sebeple en doğru yol noter aracılığıyla çekilmesidir.

Daha sonrasında çekilen bu ihtarnamenin yaklaşık olarak 1 ay sonra evrakı notere götürerek arkasına karşı tarafa ulaşıp ulaşmadığı hususunda tebliğ şerhini yazdırması gerekir.Karşı tarafa tebliğ edilmemiş ihtar yok sayılmaktadır.

SİTE YÖNETİMİNE İHTARNAME NASIL ÇEKİLİR?

Sitenin giderlerini karşılamayan,aidat borcunu ödemeyen kat maliklerine apartman yönetimi ihtarname çekme hakkına sahiptir.Aidat gibi apartman giderlerini ödemeyen kat maliklerine ihtarname gönderilmesi mümkündür.Noter ihtarnamesinde yapılan noter ve posta masrafları borçlu kat maliklerinin borç hazinesine yazılmaktadır.Borcunu ödemeyen borçlu kat maliklerinin listesi aleni olarak site blokunun girişine asılır.

İHTARNAME SÜRESİ KAÇ GÜNDÜR?

İhtarnameyi çeken kişi belirli bir süre öngörmüş olabilir ve bu süre içerisinde itiraz yapılması gerekir.Kira sözleşmelerde sona ermesinden önce kiracı borcunu ödemez ise kiralayan kişi 6 ay veya daha uzun kira sözleşmelerinde 30 günlük, daha kısa süreli yapılmış kira sözleşmelerinde 6 günlük bir süre verilerek kiracıya ihtarname gönderilir.

Bu gibi durumlarda ihtarnameye itiraz yukarıda ki durumlara göre sırasıyla 30 ve 6 gündür.Kiracının tahliyesi talebini içeren ihtarnamelerde ise bu süre 7 gündür.İcra takibi sürecinde, gönderilen ödeme emrine itiraz süresi ise 7 gündür.

Noterden gelen ihtarname de talepler haklı nedene bağlanıyorsa,çekilen ihtarnamede istenen edim verilen süre içinde yapılmalıdır.Eğer ki talepler haklı bir nedene bağlanmıyorsa itiraz süresi varsa o süre içinde ,yoksa en kısa sürede noterden ihtarname yollayarak itiraz edilmeli ve iddialar reddedilmelidir.

paylaş

Yorum Yapın