Loading

VASİ ATANMASI DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

VASİ ATANMASI DAVA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

İZMİR NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

 

DAVACI                :Adı ve Soyadı..................T.C.No:...............

                               Adres:...............

DAVALI                 :Hasımsız

KONU                   : Vasi Atanması İstemi.

 

KENDİSİNE  VASİ TAYİNİ  İSTENİLEN        : Adı ve Soyadı...................  TC.No:........

                                                                        Adres.........

AÇIKLAMALAR                      :

 

1) Babam…………kendini ve işlerini idare edemeyecek derecede sağlık sorunları vardır. Durumu doktor raporuyla da tespit edilmiştir.

 

2) Rahatsızlığı nedeniyle fiilen ve hukuken kendi sorumluluğunu taşıyacak, medeni ve yasal haklarını kullanabilecek durumda değildir .Bu nedenlerle hala ona bakmakta olmam ve onun işlerini takip etmem nedeniyle babam……………’e vasi olarak atanmam için mahkemenize başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

HUKUKSAL NEDENLER : MK. ve diğer ilgili mevzuat hükümleri..

DELİLLER                         : Nüfus Kaydı, Sağlık Kurulu Raporu, Tanık ve Her türlü yasal delil.

 

SONUÇ ve İSTEM:           Yukarıda açıkladığım nedenler, resen nazara alınacak hususlar ışığında babam ……………. için vasi olarak tayin edilmem yönünde karar verilmesini  saygılarımla talep ederim. ..../..../2021

 

DAVACI

Adı ve Soyadı

İmza

 

EKİ:

1-Sağlık Raporu,

2-Kimlik Fotokopisi

paylaş

Yorum Yapın