Loading

Adli Kontrol Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi Örneği

İZMİR NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

Gönderilmek Üzere

……..  SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

 

SORGU NO                                    :  

ADLİ KONTROL KARARINA

İTİRAZ EDEN S.S.Ç                       : İsim- Soyisim ( TCKN:……..)

                                                          Adres:…..

                                  

MÜDAFİ                                        :   Av. Hilal YAŞAR

                                                          Mansuroğlu Mah. 288/3 Sok. Selvili 2 Apt. No:1 D:23 Bayraklı / İZMİR

İSNAT EDİLEN SUÇ                       : Taksirle Yaralama

 

KONU                                              : …… Sulh Ceza Hakimliği'nin ……Sorgu Sayılı dosyası üzerinden  Suça Süreklenen Çocuğun  adli kontrol altına alınması kararına karşı itirazlarımızın sunulması ve  koşulsuz serbest bırakılması yönünde karar verilmesi talebimize ilişkindir.

AÇIKLAMALAR                               :

              Suça Süreklenen Çocuk ,…… Sulh Ceza Hakimliği'nin …………sorgu sayılı ve …………… tarihli kararı ile adli kontrol altına alınmış olup, hukuka aykırı işbu kararın kaldırılması için hakimliğinize itiraz etmek zorunluluğu hasıl olmuştur.

Müvekkil S.S.Ç.  vermiş olduğu savunmalarında samimi bir şekilde ve olayın aydınlanmasına yönelik olarak beyanlarda bulunmuştur. S.S.Ç ‘nin vermiş olduğu ifadeden de açıkça anlaşıldığı üzere taksirle yaralama mevcut ise de isnat edilen suçun sonuçlarını öngörememiş ve sonuçların gerçekleşmesini istememiştir. Müvekkil S.S.Ç’nin  üzerine atılı suça karıştığı yönünde dosyada tüm deliller toplanmış ve  müvekkilin delilin karartma ihtimali yoktur.  Müvekkil sabit ikametgah sahibidir. Kaçma şüphesi yoktur.

Müvekkil S.S.Ç’nin gerek yaşı ve adli sicil kaydının bulunmaması gerek diğer hususlar dikkate alındığında ve izah olunan nedenlerle, Müvekkil S.S.Ç hakkında verilmiş olan adli kontrol kararına itiraz etmekteyiz. Müvekkil S.S.Ç hakkında verilen karar haksız ve hukuka aykırı olup kaldırılması gerekmektedir.

 

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda izah olunan ve hakimliğinizin re'sen takdir edeceği nedenlerle;

………Tarihli, Suça Süreklenen Çocuk hakkında verilen ADLİ KONTROL altına alınmasına ilişkin karara karşı itirazlarımızın kabulü ile söz konusu kararın kaldırılmasını saygılarımızla hakimliğinizden talep ederiz.  ../../2020

S.S.Ç Müdafii

Av. HİLAL YAŞAR

paylaş

Yorum Yapın