İş Hukuku

İş hukuku günümüz çalışma hayatının düzenlenmesini sağlayan hukuk dalıdır. İş hukuku çalışma hayatında işçi ve işveren arasındaki bağı düzenlemektedir; böylece işçinin ve işverenin hakları olağan seyirde korunmaktadır. İş Hukuku içerisindeki davalar veya hukuki uyuşmazlıklar arttırılabileceği gibi genel hatları ile şunlardır; 

a) İşçi maaş, kıdem ve ihbar tazminatı, 
b) İşe iade, 
c) İş kazaları sonrası destekten yoksun kalma tazminatı, 
d) İşçi hizmet tespiti,
e) Yurtdışı borçlanmalar ve çalışmanın tespiti,
f) Yurtdışı işe giriş tarihinin Türkiye’de geçerli sayılması, davalarıdır.

• İş hukukunda işçi-işveren arasında doğabilecek hukuki ihtilaflar; 
• İşçi-işveren arasında iş akdi sebebiyle doğan her türlü uyuşmazlıklar, 
• İşçi-işveren arasındaki iş sözleşmesinin düzenlenmesi,
• İşçi-İşveren arasındaki ilişkiye dayanak sözleşmedeki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sebebiyle ihtarname hazırlanması,
• İş sağlığı ve sosyal güvenlik hukuku kapsamındaki uyuşmazlıklar,
• İşçi ve işveren arasındaki işe iade, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai vs. iddialarla ortaya çıkan uyuşmazlıklar,
•  Çalışma Bakanlığı nezdinde yapılan denetimlerin idari ve yargısal aşamalarında, müvekkillerimizi temsil eder ve hukuki her aşamada destek sağlarız.