İcra İflas Hukuku

İcra Hukuku, borçlu ve alacaklı arasındaki icra takibi sürecini kapsamakla birlikte mahkeme ilamlarının gerçekleştirilmesini de içerisinde barındırmaktadır. Buna örnek olarak; boşanma davası sonrasında çocuğun velayetini konusunda yaşanan uyuşmazlıklarda ve kiracının tahliyesi konusunda da icra hukukuna başvurulmaktadır. İcra Hukukunun bir diğer önemli konusu ise gayrimenkul alım satım işlemleridir.

İcra takip işlemleri icra takip talebi oluşturulduktan sonra takibe dayanak belgelerin eklenerek icra müdürlüğüne teslim edilmesi ile başlar. Takip sonrası KESİNLEŞEN takip işlemini haciz işlemleri ve tahsilat işlemleri izler. Bunun akabinde eğer ödeme yapılmaz veya dosya kapatılmaz ise satış ve fiili haciz işlemleri ile oluşan uyuşmazlığın çözümü sağlanır.

İcra ve iflas Hukukundaki Uyuşmazlıklar Nelerdir?

İcra Hukukundaki Uyuşmazlıklar;

•    İcra Takip İşlemleri, 
•    İtirazın İptali Davası,
•    İtirazın Kaldırılması Davası,
•    Sıra Cetveline İtiraz Davası,
•    Haczin Kaldırılması İşlemleri,
•    Finans ve kredi sözleşmelerinden doğan davalar,
•    Ödeme Emrine İtiraz, Takibin durdurulması, Haczin kaldırılması vs. İşlemler,
•    Haciz İşlemleri,
•    Taahhüdü İhlal Davası,
•    Alacak takibine ilişkin İflas Davaları vs.