Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, içerisindeki temel konu konutlardır, buna ek olarak taşınmazlar da bu hukukun kapsamındadır. Tapu iptal ve tescil davaları; önalım, ortaklığın giderilmesi, taşınmaz vaadi sözleşmelerinin feshi vb. gibi taşınmaza ilişkin davalar mülkiyet hakkını etkileyen, ekonomik açıdan dava değeri yüksek davalardır. Dava hazırlık süreci iyi yürütülmediği takdirde, gayrimenkul davaları, davacı ve davalının oldukça uzun bir yargılama süreciyle baş başa kalmasına neden olmaktadır. Asliye veya sulh hukuk mahkemesinde gayrimenkul davası açılmadan önce dava süreci çok iyi planlanmalıdır.

Davadan önce tapu kaydı ve tapu kütüğü dosyasının iyi bir şekilde incelenmesi, emsal yargıtay kararları araştırmasının yapılması, keşif, tanık dinleme ve bilirkişi incelemesi gibi işlemlerin sonuçlarının önceden planlanması gerekir. Hukuk büromuz, gayrimenkul davalarını dava hazırlık süreciyle birlikte planlayarak mülkiyet hakkının temin edilmesini sağlamaktadır.

Gayrimenkul Hukukundan Doğan İhtilaf Uyuşmazlıklar Nelerdir?

Gayrimenkul Hukukundaki Uyuşmazlıklar;

•   Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzale-i Şuyu),
•   Tapu İptali Tescil Davası,
•   Gayrimenkul alım satımı ve tapu tescil işlemleri,
•   İpotek tesis edilmesi, ipoteğin kaldırılması, ipoteğin paraya çevrilmesi işlemlerinin takibi,
•   Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklara İlişkin Davalar
•   Ecri Misil Davaları,
•   Kamulaştırma
•   El Atmanın Önlenmesi Davaları
•   Yabancıların mülk edinmesi işlemleri.