Ceza Hukuku

Ceza hukuku suç ve cezaları düzenleyen bir kamu hukuku dalıdır. Ceza hukuku, genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır.

Ceza genel hukuku, suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımını, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeleri, suçlar için öngörülen cezaları, cezayı azaltan ve kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için kuralları inceler.

Ceza özel hukuku ise, suç sayılan eylemleri teker alarak, suçların kapsam ve sınırlarını, birbirlerinden ayrılan yönleri ile bu suçlara öngörülen cezaları inceler.

Ceza soruşturması ve yargılamasının nasıl yapılacağına dair hukuk dalına ise "ceza muhakemesi hukuku" denir. Ceza hukuku dilekçelerinin hukuki bir dil ile ve profesyonel destek hazırlanması gerekir. 

Ceza Hukukundaki Uyuşmazlıklar Nelerdir?

Ceza Hukukundaki Uyuşmazlıklar;

•   Soruşturma aşamasındaki işlemleri,
•   Kovuşturma aşamasındaki işlemleri,
•   Tahliye işlemleri,
•   Hak ihlallerine ilişkin bireysel başvuru işlemleri vs.